marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
Home


Professionele begeleiding, zoals coaching en supervisie kan erg welkom zijn als je dingen beter wilt kunnen in je werk, het niet helemaal loopt zoals je zou willen of als je er bijna doorheen zit.
Ik ondersteun mensen in hun professionele ontwikkeling of help hen om problemen op te lossen.
In mijn aanpak gaat het om de vraag 'wie ben ik in mijn vak?'. Het gaat hierbij om het ontdekken van het verband tussen wie je bent, je beroep en het concrete werk dat je doet. Dit geeft je inzichten om beter in je kracht te komen op je werk en om jezelf te blijven verbeteren.
In begeleiding maak ik regelmatig gebruik van metaforen. Voor mijn werk heb ik de metafoor van de klaproos gevonden, enerzijds vind ik het een mooie bloem, anderzijds staat deze voor troost, rijkdom, plezier en succes, wat ik in werk erg belangrijk vind.

Deze metafoor is prachtig voor de ontwikkeling van mensen. Door de beweging van het leven, met al zijn mooie en minder mooie kanten, is een mens in staat om te groeien.


Een klaproos is teer en kwetsbaar. Hij hangt slap na elke regenbui, beweegt mee met elke windvlaag. En als hij goed geworteld is, komt hij altijd weer overeind als het weer rustiger wordt. Je komt hem overal, op de meest onverwachte plaatsen en momenten, tegen.
Een klaproos laat zich niet dwingen. Als je hem plukt, verwelkt hij, vrijwel meteen. Klaprozenzaad kan niet ontkiemen op stilstaande bodem. Klaprozen hebben een bodem nodig die in beweging is. De aard van de beweging is hierbij van ondergeschikt belang. Zolang de bodem in rust is, gebeurt er niets. Zodra de bodem beroerd wordt, ontkiemen zaadjes die hier jaren op lagen te wachten!
Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact