marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
voor wie

 
Voor wie?
 
Coaching en supervisie is bedoeld voor iedere professional die wil leren, die zich wil ontwikkelen, die zichzelf wil ontdekken. Door het willen begrijpen van patronen van jezelf, ontstaan inzichten die je helpen je professionle ontwikkeling vorm te geven. Ik kan je ondersteunnen bij dit proces.
Ook professionals die het plezier in hun werk wat kwijt zijn, die zoekend zijn in wat ze willen help ik om hun antwoorden te vinden.

 
Ook kinderen en jongeren die de balans in hun leven wat kwijt zijn, kan ik ondersteunen.
Ik maak gebruik van psychologische methodieken en interventies om ook meer persoonlijke vraagstukken aan te pakken.

 
Werkwijze
 
Ieder begeleidingstraject start ik met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is natuurlijk gratis. Het belangrijkste van het een kennismakingsgesprek is dat er een sfeer van vertrouwen ontstaat en een basis om te kunnen starten met een begeleidingstraject.
 
In het kennismakingsgesprek wordt tevens besproken wat de ondersteuningsbehoefte is en welke vorm van begeleiding daar het best bij past.
Je ontvangt een advies over het begeleidingstraject, zoals ik dat met je zou willen ingaan.
Soms kan (psychologische) behandeling worden vergoed uit de basisverzekering. Overleg hiertoe vooraf met je eigen verzekering. Zie verder bij tarieven.
Supervisie of coaching wordt ook vaak betaald door de werkgever om te voorkomen dat iemand uit het arbeidsproces raakt of in het kader van persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer.

 
Ik neem ten allertijde een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie waarin jij werkt en zal zonder jouw toestemming geen inhoudelijke rapportage aan derden verstrekken.
Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact