marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
coaching

 
Coaching is een begeleidings vorm die gericht is op het beter functioneren en uitoefenen van je werk.

Coaching is doel- en resultaatgericht. Jij bepaald je leerdoelen, (meestal) in overleg met je werkgever en de coach. Vaak is er een situatie waarbij verbetering of verandering gewenst is.

Coaching helpt ook om je potentiële kwaliteiten vrij te maken, zodat je beter kunt presteren.

Bewustwording, zelfverantwoordelijkheid en leren staan centraal bij coaching.

Situaties waarin coaching zinvol kan zijn:
- als er veranderingen zijn op je werk of privé
- als je een nieuwe functie hebt / krijgt of ambities hebt hiertoe
- als je resultaten op het werk achterblijven, ondanks je inzet
- als je onzeker bent over je werk
- als je problemen ervaart in samenwerking
- als je behoefte hebt aan reflectie, sparring partner die ook confronteert.

Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact