marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
supervisie

Supervisie is een begeleid leertraject gericht op persoonlijke en professionele groei.

Supervisie is vooral gericht op het verkrijgen van inzichten in werkgerelateerde situaties die voor jou lastig zijn, en op de wijze waarop je daarmee om zou kunnen gaan. Door te reflecteren op je dagelijkse werkpraktijk, je eigen stijl van werken en omgaan met mensen in je werk, ga je onderzoeken welke patronen en dieperliggende motieven en opvattingen jouw handelen beïnvloedt. Op die manier vergroot je je inzicht in je eigen handelen en kun je leren nog beter te functioneren op je werk.

Bewustwording, zelfverantwoordelijk leren en persoonlijke groei staan centraal bij supervisie.

 

 

Situaties waarin supervisie zinvol kan zijn:
- als je je overbelast voelt
- als je je regelmatig onzeker voelt in je werk
- als je plezier mist in je werk
- als je moeilijk kunt omgaan met conflicten
- als je het even niet meer weet
- als je behoefte hebt aan reflectie, sparring partner die ook confronteert.

Supervisie kan ook onderdeel zijn van opleidings- en (her)registratietrajecten.  Ik ben hiertoe geregistreerd bij de LVSC, de NVO (Orthopedagoog-Generalist) en het NIP (voor kinder-en jeugdpsychologen en gz-ppsychologen)

Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact