marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
intervisie

Intervisie is een collegiale vorm van professionaliseren, waarbij collega’s werkgerelateerde, persoonlijke vragen en knelpunten in de werksituatie met elkaar bespreken.
Collega’s adviseren elkaar en helpen elkaar te reflecteren op werkervaringen, met als doel samen te leren en te komen tot verbetering van het functioneren. Collega’s stimuleren elkaar door gerichte vragen te stellen en niet direct eigen oplossingen aan te dragen. Dit vraagt de benodigde vaardigheden van de intervisiedeelnemers.
Intervisiebegeleiding of – training kan dit proces ondersteunen. Doel is om de groep te helpen opstarten, zodat in de groep de voorwaarden mbt veiligheid en vertrouwen en mbt de benodigde vaardigheden ontstaan, waarna de groep op eigen kracht zelf verder van en met elkaar kan leren.
De gewenste grootte van de groep ligt tussen de 4 tot 8 personen.


 
Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact