marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
tarieven

Psychologische behandelingen:

Per jan ’14 mogen psychologen laagdrempelige en kortdurende behandelingen niet meer uitvoeren vanuit het basispakket. In het aanvullende pakket zijn er verzekeringen die deze vorm van zorg nog gewoon vergoeden. Neem altijd eerst contact op met de eigen zorgverzekering.
De zorgverzekering biedt in het basispakket alleen nog de mogelijkheid voor behandeling bij psychische stoornissen. Hierbij is een verwijzing van de huisarts nodig, waarin hij de diagnose of het vermoeden van een diagnose vermeldt op de verwijzing. Ook beoordeelt de huisarts de impact op het dagelijks functioneren en de complexheid van de problematiek. De huisarts bepaalt daarmee voor hoeveel behandelingen uw kind in aanmerking komt.

 

Vermeld bij overleg met uw verzekering mijn persoonlijke AGB-code (94-011260) of die van de praktijk (94-059566). Voor psychologische begeleiding geldt geen BTW-tarief.
Voor een psychologisch consult (45 minuten) reken ik  € 90,=.

Voor coaching, supervisie en intervisie geldt wel een BTW-plicht (21%).
Genoemde prijzen hieronder zijn exclusief BTW.

Coaching

Kort coachtraject

3 sessies van 1 uur

€ 264,=

Standaard coachtraject

6 sessies van 1 uur

€ 528,=

Intensief coachtraject

9 sessies van 1 uur

€ 792,=

 

Supervisie:

kort traject

10 sessies van 75  min

€ 1100,=

normaal traject

15 sessies van 75 min

€ 1650,=

 

Indien supervisie gevraagd wordt in het kader van opleiding of registratie wordt een supervisietraject op maat gemaakt. Neem gerust contact op voor een een offerte op maat.

Intervisie:
Ik hanteer geen standaard aanpak of tarief  voor begeleiding van intervisie, omdat dit erg afhangt van de wensen en behoeften van de deelnemers. Ook hun ervaring met intervisie speelt een rol. In overleg wordt een plan opgesteld, met daarbij een offerte.

Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact